Framtid

Argeo er et nytt og fremtids­rettet norsk rådgivende geoingeniør-selskap med kontorer i Asker og Tromsø.

Søk jobb

Argeo er et nytt og fremtidsrettet rådgivende Geo-ingeniørselskap

Argeo AS er et fullfinansiert Norsk geoingeniør-selskap med hovedfokus på leveranse av geofysiske, geotekniske og geologiske ingeniørtjenester for infrastruktur og BA markedet i Norge og Skandinavia.

Etablert i 2017 med kontorer i Asker og i Tromsø, som en spinn-off av våre O&G konsepter, har vi det siste året levert komplekse geo-ingeniør prosjekttjenester til våre kunder i Norge.

Vi satser hovedsaklig på geoingeniør-tjenester som best kan forstås som ingeniørtjenester basert på de 3 G’ene: Geofysikk, Geologi og Geoteknikk. For våre kunder betyr dette i praksis at Argeo kan bistå med land og marin datainnsamling, prosessering, tolkning og geologisk modellering, før geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering.

Kontakt oss

Fakta

Argeo investerer i, og eier det meste av vårt geo-utstyr, dataløsninger og prosesseringssystemer selv. I tillegg har vi fokus på FoU-programmer for å bringe fram ny teknologi, metoder og geoingeniør-konsepter som kommer våre kunder til gode. Vi har nylig kjøpt inn et 96 kanal digitalt seismikksystem med fleksibel geofonplassering og utlegg.

Utvalgte referanser

Tjenester

Konseptstudier

Har din bedrift et nytt konsept eller forretnings relatert teknologisk prosjekt som dere ønsker å ta det neste steget, men mangler geo-ingeniør kompetanse og erfaring? Vi kan bistå enten som rådgiver eller som teknologi/prosjekt partner. De fleste av våre interne FoU prosjekter utvikles sammen med en krevende kunde som kommersiell partner. Ta kontakt dersom din bedrift ønsker å utrede muligheten for et samarbeid med Argeo.

Les mer Les mer

Prosjektering

Argeo kan bistå kunder med survey design for:
- Seismiske undersøkelser på land og i det marine miljø
- Andre geofysiske metoder som ERT/IP
- Utvikling av boreplan basert på geofysiske data

Argeo bistår med flere typer Data Prosessering og Modellering
-Prosessering av geofysiske (refraksjon og refleksjon seismikk)
-Tolkning, Rapportering og Modellering av data
-Prosessering av hydrografiske data som Multibeam

Les mer Les mer

Land seismikk

Argeo er eksperter på landbasert refraksjon og refleksjon seismikk. Våre erfarne geofysikere behersker det meste, fra enkle refraksjonsseismiske metoder til mer avanserte s-bølge og overflate bølge (MASW) seismikk til refleksjonsseimikk kombinert med flere typer seismiske kilder.

Les mer Les mer

“Argeo leverer integrerte geologiske og geotekniske tjenester for å kartlegge og analysere grunnforholdene før utbygging”
— Trond Crantz