Teknolgi og Data

Argeo Survey er et nytt og fremtids­rettet survey selskap med kontorer i Asker og Tromsø.

Argeo Survey er et kartleggingselskap med fokus på ny teknologi og avanserte metoder

Argeo Survey har som hovedfokus  leveranse av geofysiske, geotekniske og geologiske kartleggingstjenester for Olje & Gass, Infrastruktur, Havvind og Akuakultur.

Etablert i 2017 med kontorer i Asker og i Tromsø, som en spinn-off av våre O&G konsepter, har vi det siste året levert komplekse kartleggingstjenester for noen av Norges største kunder.

Vi satser hovedsaklig på geoingeniør-tjenester som best kan forstås som ingeniør -og kartlegginstjenester på land og i vann. For våre kunder betyr dette i praksis at Argeo kan bistå med land og marin datainnsamling, prosessering, tolkning og geologisk modellering, før geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering.

Fakta

Argeo investerer i, og eier det meste av vårt geo-utstyr, dataløsninger og prosesseringssystemer selv. I tillegg har vi fokus på FoU-programmer for å bringe fram ny teknologi, metoder og geoingeniør-konsepter som kommer våre kunder til gode. Vi har nylig kjøpt inn et 96 kanal digitalt seismikksystem med fleksibel geofonplassering og utlegg.

Utvalgte referanser

Tjenester

AUV survey tjenester

Argeo Survey leverer nå kartleggingstjenester basert på Kongsberg AUV teknologi.

Les mer Les mer

Grunnundersøkelser på land

Argeo gjennomfører seismiske grunnundersøkelser på land

Les mer Les mer

Grunnnundersøkelser og site-survey i vann

Argeo gjennomfører flere typer undersøkelser i vann:
- refraksjonsseismikk med bunnkabel
- refleksjonsseismikk med streamer, sub-bottom eller AUV

Les mer Les mer