Referanser

Land seismic near-surface investigation geological modelling and interpretation

Near-Surface Sales
Argeo

16.000 meter continous seismic refraction survey and interpretation for new Intercity Railway line

Om InterCity

Bane NOR, the Norwegian Railroad Company, are planning and building an improved railroad service between the main cities of Østfold, Norway. From 2034 Bane NOR will build dual-track for speeds upto 250 km/t between Oslo and Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. The project include 25 stations and 270 km new dualtrack rail.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/hvorfor-intercity/

Seismiske undersøkelser

In 2017 Argeo carried out a Near-Surface 2D refraksjon-seismic project consisting of Ca 16.000 meter continuous seismiske data, processing, geological interpretation modelling to enable Bane Nor necessary sub-surface information to safely plan detailed engineering.

For å sikre best mulig resultat har Argeo integrasjons modellert alle relevante grunnbore data i området for den seismiske undersøkelsen. Resultatet er en geologisk modell bestående av tradisjonelle boredata, seismikk og i-dagen informasjon fra området.

Teknologi

Teknologi benyttet for oppdraget var Argeo’s  digitale seismiske system ARGOS-X1000 med 168 aktive kanaler (geofoner). Geofon plassering/avstand er fult fleksibel og individuelt konfigurert. I tillegg ble 4 forskjellige kildetyper benyttet for innsamling av både P&S bølger.

Komplisert og varierende geologi

I tillegg til selve data innsamling har Argeo har stått for prosjektering, plan og tiltrede bistand og oppfølging.

Tomografisk prosesserte data før tolkning og løpende rapportering i felt.

Våre eksperter benytter et avansert datamiljø for integrasjonsmodellering og visualisering av data for våre kunder. Ny teknologi åpner opp for muligheter innen presentasjon av data som I større grad kan bidra til effektiv tverrfaglig kommunikasjon.

 

“Argeo har gjennomført innsamling, prosessering, tolkning og geologisk modellering av det som sannsynligvis er det største landbaserte refraksjons-seismiske prosjektet gjennomført i Norge i nyere tid. ”