Project references

Geophysical investigation of harbour prior to detailed project engineering

Near-Surface Sales
Argeo

Geophysical and geotechnical survey, testing and investigation

Havn, prosjektfase 1

Hensikten med prosjektet er å bringe frem nye og sikrere metoder for å bestemme og modellere opp grunndata før detaljprosjektering i marine miljøer.

I forkant av våre undersøkelser har Multiconsult foretatt en serie grunnboringer med borefartøyet Borebas. Boredata, hovedsaklig CPTU ble modellert opp av Argeo i forkant av surveydesign for marine resistivitetsmålinger. Nærmere 200 linjer sekvenser ble samlet inn i havnen og besto hovedsaklig av marine resistivitetsdata fra tauet elektrisk elektrode cabel. I tillegg ble noe test seismikk samlet inn vha en Sub-Bottom Profiler montert på fartøyet. Posisjonering ble utført med RTK korrigert GPS, xyz motion sensor og GPS gyrokompass.

Noen foreløpige resultater

Fra resistivitetsdata ble et fult 3D volum prosessert og integrasjons modellert med CPTU boredata.

Full 3D sliced resistivitesmodell av havnen

 

Tversnitt av integrerte data fra boring og resistivitet. Høy resistivitet (rødere farger) indikerer fastere masser til fjell.

Dybde slicer av resistivitetsdata i 2 -3m dybdeavstand