Stillingsannonse Geofysiker eller Geoviter

Kompetent. Kunnskap. Ambisjoner.

Stillingsannonse Geofysiker eller Geoviter
Argeo

Argeo er et nytt og fremtidsrettet norsk rådgivende geoingeniør-selskap med kontorer i Asker og Tromsø.

Selskapet er spesialisert innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, ingeniør- og miljøgeologi. Selskapet leverer prosjekteringstjenester, grunnundersøkelser, landbasert og marin kartlegging med tilhørende analyserer og modellering. Med noen av Norges største aktører på kundelisten, har selskapet levert på store og utfordrende infrastrukturprosjekter i 2017. Argeo samarbeider med flere av de store konsulent- og entreprenørselskapene innen infrastruktur og bygg og anlegg i Norge. Selskapet benytter moderne teknologi og geofysiske metoder, representerer et kompetent faglig team, og har solid eiersits og klare vekstambisjoner.

Er du geotekniker, geofysiker, ingeniørgeolog/geolog eller miljøgeolog, ønsker vi å snakke med deg. Vi ser etter både erfarne og nyutdannede som ønsker å bli med på laget vårt.

Du blir en del av et spennende tverrfaglig geoscience-team som arbeider utifra et tverrfaglig perspektiv fra design og gjennomføring av grunnundersøkelser, til integrasjon av geologiske modeller som blir utgangspunkt for endelig geoteknisk beregning og prosjektering.

“Vi avbilder undergrunnen”
— Trond Crantz