om argeo

Teknologifokusert kartlegging -og geo-ingeniør selskap

Argeo

Argeo er et nytt og fremtidsrettet rådgivende GEO-ingeniørselskap

Sentralt i verdiskapningen for våre kunder, er troen på integrasjon av ny teknologi, geofysiske og geologiske metoder med tradisjonelle geotekniske grunnundersøkelser og beregningsmetoder.

Vår klare målsetning er å være forkant av teknologi og innovasjon, og samtidig kunne tilby våre kunder en beste mulig optimalisert løsningen for deres prosjekter. Vi mener det vil redusere prosjektrisiko, gjennomføringstid, og like viktig – reduserte prosjektkostnader for sluttkunde.

Argeo er sentralt lokalisert på Hvalstad i Asker og midt i sentrum i Tromsø. Lokalene er valgt på grunn av at de, som oss, representerer noe nytt og spennende.

Vi ønsker kunder, partnere og nye medarbeidere velkommen til oss.

Nye Vakåsvei 14, Hvalstad Main and Regional office, Eastern Norway

Hjalmar Johansens gt. 25, 9007 Tromsø Regional Office, Northern Norway

Kontakt Argeo på:

+47 976 37 273

info@argeo.no

“Argeo leverer integrerte geologiske og geotekniske tjenester for å kartlegge og analysere grunnforholdene før utbygging”
— Trond Crantz

Trond Erling Figenschou Crantz

Daglig Leder

e-mail:  trond.crantz(at)argeo.no
mobil:   +47 976 37 273