Referanser

Landseismiske grunnundersøkelser, geologisk tolkning og modellering

Argeo

18.000 meter sammenhengende refraksjonsseismiske undersøkelser og modellering

Om InterCity

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal Bane NOR bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen, som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/hvorfor-intercity/

Seismiske undersøkelser

Argeo har nylig gjennomført et landbasert refraksjons-seismisk prosjekt bestående av Ca 18.000 meter sammenhengende seismiske data, prosessering, geologisk tolkning og modellering ifbm detaljplanlegging av Intercity Østfold banen.

For å sikre best mulig resultat har Argeo integrasjons modellert alle relevante grunnbore data i området for den seismiske undersøkelsen. Resultatet er en geologisk modell bestående av tradisjonelle boredata, seismikk og i-dagen informasjon fra området.

Teknologi

Teknologi benyttet for oppdraget var Argeo’s  digitale seismiske system ARGOS-X1000 med 168 aktive kanaler (geofoner). Geofon plassering/avstand er fult fleksibel og individuelt konfigurert. I tillegg ble 4 forskjellige kildetyper benyttet for innsamling av både P&S bølger.

Komplisert og varierende geologi

I tillegg til selve data innsamling har Argeo har stått for prosjektering, plan og tiltrede bistand og oppfølging.

Tomografisk prosesserte data før tolkning og løpende rapportering i felt.

Våre eksperter benytter et avansert datamiljø for integrasjonsmodellering og visualisering av data for våre kunder. Ny teknologi åpner opp for muligheter innen presentasjon av data som I større grad kan bidra til effektiv tverrfaglig kommunikasjon.

 

“Argeo har gjennomført innsamling, prosessering, tolkning og geologisk modellering av det som sannsynligvis er det største landbaserte refraksjons-seismiske prosjektet gjennomført i Norge i nyere tid. ”