Geofysisk Data Prosessering og Modellering

Geofysisk data prosessering
geologisk modellering

Argeo

Data Prosessering og Modellering

Lang erfaring fra avansert DP i Olje & Gass industrien

Argeo besitter kompetanse og erfaring med avanserte metoder og programvare for de fleste geofysiske metoder i tillegg til geologisk integrasjonplastformer for sammenstilling og rapportering.

Data Prosessering senter i Asker

Ved vårt hovedkontor i Asker har vi satt oppe et større data system for prosessering av land og marin seismikk, resistivitet -og IP data. Systemet er skalerbart og kan utvides til større 2D og 3D prosjekter i tillegg til store 3D volumer av multistråle ekkolodd (MBES) og tilhørende kartgenerering.

-Data processing with offshore quality
-2D og 3D, Fast-Track QC and  full data processing
-Time & depth migration
-3D migration
-Multi-line 2D (pseudo 3D)
-3D cube from spars 2D-grid

-2D/3D, ERT/IP Inversion processing
-Multi-line 2D (pseudo 3D)
-Integration & Interpretation
-Pseudo 3D og full 3D volumetric cubes

Survey design og modellering

Erfarne geofysikere

Våre geofysikere har erfaring fra data prosessering av marine streamer (2D/3D) i tillegg til kabel og nodebasert havbunnseismikk. I tillegg gjennomfører vi Ultra Høy oppløst (UHD) og 2D/3D-HR seismisk prosesseing med de samme kravene til kvalitet og leveranse som i  dyp-marine offshore.