Battymetri

Hydrografisk (MBES) Data Prosessering og visualisering

Argeo

Prosessering og Visualisering

Hydrografisk prosessering, visualisering og kart/kart generering

Argeo har kompetanse og erfaring med industristandard metode og programvare for kvalitetskontroll, prosessering og kartlaging basert på multistråle ekkolodd data eller multibeam (MBES) data.

Data Prosessering senter i Asker

Ved vårt hovedkontor i Asker har vi satt oppe et større data system for prosessering av både store og mindre MBES prosjekter, kart og modell/visualisering samt snitt og lagdeling for rapportering. Data kan leveres i mange formater. Systemet er skalerbart og kan utvides til større 2D og 3D prosjekter i tillegg til store 3D volumer av multistråle ekkolodd (MBES) og tilhørende kartgenerering.

Argeo benytter programvare fra QPS og ArcGIS Pro. Bildet neders er prosessert vha Qimera og visualisert vha Fledermaus

-Full QPS processing and visualization suite
-Quincy survey acquisition and management
-Qimera MBES processing
-Fledermaus visualization

-Arc GIS Pro planning, processing and design
-2D & 3D visualization
-Analytics and management
-Possibility of GeoCap integration
-Geophysicists, geotechnical engineers and Hydrographical surveyors with more than 20 yrs. Experience

-PGS
-RxT
-Schlumberger
-Statoil
-TGS
-Spectrum
-FUGRO