Referanser

Geofysiske metoder.
Milijøgeologi.

Argeo

Geofysiske metoder for Miljøgeologisk kartlegning

Bruk av Indusert Polarisasjon og Resistivitet for påvisning av miljøforurensning.

Kartlegging av gamle avfallsdeponier er bra for miljø, helse og samfunnsøkonomien generelt. Enten det er for å håndtere inneværende miljøproblematikk eller for å ha en god forståelse av konsekvenser før utredning av reguleringsplaner eller i byggeprosesser.

Det finnes flere geofysiske metoder for kartlegging av undergrunnen som er nyttige i så henseende, der i blant ERT-IP (elektrisk resistivitetstomografi – indusert polarisasjon) og seismikk.

ERT-IP kan skille avfall fra omliggende materiale ved hjelp av endringer i ledningsevne og evne til å holde på elektrisk ladning, mens refraksjonsseismikk registrerer strukturelle forskjeller.

Figur 1: Kombinert undersøkelsesmetode utført over deponi. Resistivitetsmodellen (i farger) viser lokasjonen til deponiet i blålilla. De grønne områdene inneholder leire, mens oransje viser berggrunnen under deponiet og også de grovere komponentene på overflaten. De sorte linjene viser seismiske laggrenser. En samtolkning gir et mer nøyaktig anslag over utstrekningen til deponiet.

Figur 2: Kombinert undersøkelsesmetode utført over deponi. Resistivitetsmodellen (i farger) viser lokasjonen til deponiet i blålilla. Deponiet er omringet av områder med leire, samt noe silt og sand. De sorte laggrensene fra seismikk viser grensene for tidligere utgraving.

Kartlegging av miljøforurensning fra  tette ikke vandige fase vesker (DNAPL)

Søppelfylling kartlagt vha elektrisk tomografi (ERT)

 

DNAPL har høyere tetthet en vann, og er i tillegg ekstremt kreftfremkallende. Eksempler på DNAPL kilder inkluderer:

Metylenklorid – benyttet for prosessering av kjemikalier og farmasøytiske legemidler
Permkloretylen – benyttes bla. for tørr rensing av klær og rengjøring av metalliske overflater
Triokloretylen – benyttes i kjølesystemer og HVAC systemer.
Elektriske verdier fra jord kontrollert av vanninnhold
DNAPL fortrenger vann fra jordlagenes pore rom noe som gir både reduksjon i permittiviteten og ledningsevne