Referanser

Kartlegging av vannførende anleggsområde med multistråleekkolodd for brofundamentering

Argeo

Bunnkartlegging med multistråle ekkolodd av brofundamentering

Grunntvann Multistråle kartlegging

Argeo bisto Statens Vegvesen med 3D bunnkartlegging av Seut elven for fundamentering av brokryssning ved Gressvik. Oppdragsgiver hadde behov for nøyaktig karlegging av anleggsområdet for å forstå muddringsdybde og masseuttak.

Argeo sto for prosjektering, gejnnomføring av datainnsamling samt prosessering, tolkning og rapportering. Aleggsområdet er svært komplisert med en mengde obstruksjoner og støykilder. I tillegg var det på tidspunktet liten vannføring med dybder på kun 1,4m til 3m noe som gjorde det umulig å benytte single-svinger systemer for nødvendig data oppløsning.

Fra et slikt 3D volum er det mulig å gjøre detaljerte snitt beregninger som svært tydelig viser resultetet etter gjnnomført muddring. Nøyaktigheter er typisk fra 5 til 12 cm og oppgis med estimert usikkerhet (standardavik, SD)

Bildet viser langsgående snitt kutt

Langsgående side snitt av 3D volumet over

Metoden er en forholdsvis billig kvalitetssikring og sjekk på masseuttak og volumprising for byggherre.

Argeo anbefaler en før-etter undersøkelse for kvalitetssikring av muddring og fundamentering I vannførende annleggsormåder.