Survey tjenester

Geologisk kartlegging, Havbunnsprofilering
Geofysikk

Argeo kartleggingstjenester på land og i vann
Argeo

Argeo er et nytt og fremtidsrettet geologisk kartleggings -og rådgivningsselskap

Sub-Bottom Profiler

Normal gjennomtrengningsdybde er 5 – 80 m dybde under havbunnen, avhengig av geologiske forhold. Geologiske flater mellom forskjellige typer jordsmonn kan bestemmes til 0.3 m oppløsning (nøyaktighet). Skrogmonterte systemer benytter singel høyfrekvens fra 3.5 kHz til 7.7 kHz. Mindre systemer som Kongsberg og Innomar, kan benytte frekvenser fra 2 til 27 kHz. Normalt vil høyere frekvenser gi bedre dataoppløsning, men mindre gjennomtrengningsdybde, er som regel variabel og bestemmes på lokasjon for best balanse mellom dybde og nøyaktighet.

Ultra-High-Resolution streamer refleksjonsseismikk

Gjennomføres med spesialtilpasset kabel som taues nær overflaten fra fartøy sammen med valgt seismisk kilde. Antall kanaler og lengde på kabel tilpasses prosjektets behov. Seismisk kilde bestemmes i fhorhold til rådende geologiske forhold og behov for dataoppløsning og dybder.

Multibeam og singlebeam ekkolodd (Mbes og Sbes)

Eksempler på batymetriutstyr for grunt vann er RESON 7125 multibeamsystemer. Disse har over mange år bevist at de alltid leverer data av høyeste kvalitet og reliabilitet når det kommer til dataoppløsning og driftssikkerhet. Batymetrikartlegging på dypt vann utføres med Kongsberg EM2040 eller RESON Seabat 7150.

Side Scan Sonar (SSS)

Edgetech 4200 systemer er eksempel på et SSS-utstyr som typisk benyttes. Denne sender ut flere pulser som signifikant øker dataoppløsningen. En tilleggseffekt er at surveyfartøyet kan operere med høyere fart, noe som igjen fører til økt innsamlingseffektivitet, og dermed lavere kostnader for våre kunder, uten at dette går på bekostning av datakvaliteten.

AUV/ROV-inspeksjon

Inspeksjon gjennomføres som regel ved bruk av AUV eller ROV. Eksempler på tjenester er rørledningsinspeksjon, for planlegging, utlegging og etter inspeksjon. Inspeksjon av undervannsinfrastruktur, geo-fare, dekommisjonering, inkludert boretester og kuttprøving.