Grunnundersøkelser

Geoteknisk og geofysisk prosjektering og design

Landseismikk
Argeo

Grunnundersøkelser på land

Argeos erfarne rådgivere kan bistå med prosjekteringskompetanse på forskjellige nivåer og faser av prosjekter, fra idé til detaljplanlegging. Vi har faglige ressurser for både små og større prosjekter, og følger opp prosjekter fra start til ferdig resultat.

For grunnundersøkelser både på land og til havs, har vi erfaring med alt fra design av undersøkelser, til oppfølging, datakvalitetssjekk og modellering. Basert på datagrunnlag kan vi gjennomføre videre planarbeid som vil kunne føre til store besparelser for våre kunder.

Se også våre løsninger innen geoteknikk og geofysikk på dypere vann og offshore: Streamer og AUV

Landseismikk

Tomografisk tolket og modellert refraksjonsseismikk, Intercity Østfold

Refraksjonsseismikk for tunnelinnslag

Tomografisk modell øverst og tradisjonell lagmodell neders for samme seismiske profil

“Argeo er et nytt Norsk Geo-ingeniørselskap som leverer integrerte løsninger både på land og til havs”